Usługi

Przykładowe kategorie dokumentów, które tworzyłam i weryfikowałam:

 1. Umowa najmu lokalu użytkowego
 2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego
 3. Umowa najmu okazjonalnego
 4. Umowa najmu garażu/miejsca postojowego
 5. Umowa podnajmu
 6. Umowa dzierżawy
 7. Umowa świadczenia usług
 8. Regulamin pracy
 9. Regulamin pracy zdalnej
 10. Umowa NDA
 11. List intencyjny
 12. Umowa o negocjacje
 13. Umowa sprzedaży udziałów
 14. Umowa spółki (cywilnej)
 15. Wezwanie do zapłaty
 16. Umowa sprzedaży auta
 17. Umowa najmu okazjonalnego
 18. Umowa deweloperska
 19. Akt poddania się egzekucji
 20. Umowa pożyczki
 21. Umowa na wykonanie aplikacji
 22. Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego/Umowa sprzedaży nieruchomości
 23. Umowa rezerwacyjna
 24. Umowa przedwstępna/Protokół zgromadzenia wspólników
 25. Uchwała Zgromadzenia Wspólników
 26. Likwidacja spółki
 27. Zakładanie spółki z o.o./spółki komandytowej
 28. Umowa spółki z o.o./komandytowej/jawnej/akcyjnej
 29. Regulamin Sklepu Internetowego
 30. Umowa franczyzowa
 31. Rozwiązanie umowy o pracę
 32. Odprawa pracownicza
 33. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników
 34. Umowa zlecenia
 35. Umowa o dzieło
 36. Umowa najmu namiotu na imprezie masowej
 37. Umowy związane z organizacją festiwalu
 38. Umowa na świadczenie usług ochrony
 39. Umowa z Bileterią internetową na pośrednictwo w sprzedaży biletów
 40. Umowa najmu foodtracka
 41. Umowa poręczenia
 42. Umowa na wykonanie scenografii
 43. Umowa najmu scenografii
 44. Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 45. Umowa użyczenia
 46. Statut fundacji
 47. Regulamin zarządu
 48. Regulamin Wydarzenia
 49. Regulamin imprezy masowej
 50. Umowa o świadczenie usług marketingowych
 1. Umowa o świadczenie usług promocyjnych
 2. Regulamin świadczenia usług masażu
 3. Regulamin świadczenia usług kosmetycznych
 4. Regulamin na świadczenie usług ezoterycznych
 5. Regulamin kursu DJ
 6. Regulamin konsultacji
 7. Regulamin szkoleń
 8. Umowa na wspólne nagranie na You Tube
 9. Umowa z influencerem
 10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 11. Umowa na świadczenie usług informatycznych
 12. Klauzule niedozwolone w umowach z konsumentami
 13. Pozew o zapłatę
 14. Oświadczenie o potrąceniu
 15. Umowa o roboty budowlane
 16. Umowa z podwykonawcą
 17. Umowa na wykonanie prac remontowych
 18. Dokumentacja RODO/Klauzula RODO
 19. Umowa cesji
 20. Regulamin obiektu
 21. Umowa z szefem baru
 22. Reklamacja towaru/usługi
 23. Umowa o współpracy
 24. Umowa barterowa
 25. Umowa o przeniesienie praw autorskich
 26. Umowa licencyjna
 27. Umowa agencyjna
 28. Umowa przeniesienia praw do sklepu internetowego/Sprzedaż serwisu internetowego
 29. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
 30. Oświadczenie o uznaniu długu
 31. Umowa najmu ze spadkobiercami
 32. Zgoda małżonka
 33. Umowa ze spadkobiercami
 34. Umowa na wykonanie koncertu
 35. Umowa na zorganizowanie eventu/koncertu
 36. Umowa z pośrednikiem nieruchomości
 37. Umowa zarządzania nieruchomością
 38. Regulamin pola namiotowego
 39. Regulamin konkursu
 40. Wezwanie do zaprzestania naruszeń
 41. Rezygnacja z funkcji członka zarządu
 42. Protokół Zgromadzenia Wspólników
 43. Ugoda/Porozumienie
 44. Umowa o pracę
 45. Umowa o pracę z przeniesieniem praw autorskich
 46. Umowa o zakazie konkurencji
 47. Kontrakt menedżerski
 48. Umowa wydawnicza
 49. Statut Stowarzyszenia
 50. Umowa o prace projektowe/umowa z architektem

Szukasz umowy lub dokumentu?

Dobrze przygotowane umowy i dokumenty zabezpieczają interesy Twojej firmy.
Jestem tu, aby Ci pomóc.