Umowy i regulaminy

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu umowy lub w weryfikacji dokumentu przesłanego przez drugą stronę?

Wahasz się czy dany model biznesowy jest bezpieczny pod kątem prawnym?

Masz zamiar otworzyć sklep internetowy i potrzebujesz regulaminów świadczonych usług?

Spokój i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej jest konsekwencją dobrze zaprojektowanej i wynegocjowanej umowy

Co mogę dla Ciebie zrobić?

Chętnie podzielę się z Tobą moją wiedzą, kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu umów, regulaminów i innych podobnych dokumentów, a także spostrzeżeniami zdobytymi podczas pracy z klientami różnych branż. To moja wiodąca specjalizacja.

Biznes sprowadza się do oferowania czegoś światu. To taka deklaracja, że spełnię obietnicę, by otrzymać nagrodę. Ustalenie tych zasad w sposób jasny i bezpieczny to niezwykła sztuka.

Umowa stwarza prywatny zbiór tych zasad dla stron umowy. Każda ze stron ma prawo oczekiwać, że druga strona spełni oczekiwania wyrażone w umowie.

Jeśli chcesz mieć święty spokój w relacjach z kontrahentami, dobra umowa, to jego podstawa. Spokój i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej jest konsekwencją dobrze zaprojektowanej i wynegocjowanej umowy. Brak umowy może oznaczać kłopoty w egzekwowaniu zobowiązań od kontrahenta lub w ustaleniu co tak naprawdę było ustalane.

Przejrzałam tysiące umów i regulaminów, napisałam wiele tysięcy stron dokumentów i wiem, że nie przemyślane zapisy umowy to źródło wielu problemów i stresu, których można by uniknąć już na wczesnym etapie danego przedsięwzięcia, gdyby tylko klient skonsultował to z odpowiednim specjalistą.

Umowa to sztuka przewidywania zagrożeń

Jakie są etapy tworzenia umowy?

Jesteś zainteresowana/y zleceniem kancelarii usługi sporządzenia umowy/regulaminu?
Ścieżka tworzenia będzie wyglądać w następujący sposób:

1. Mail od klienta

Klient opisuje założenia umowy, jaką chce zawrzeć a także szczegóły wstępnych ustaleń dokonanych z kontrahentem/wspólnikiem/klientem i wszelkie inne ważne informacje dotyczące umowy. Im bardziej szczegółowy opis, tym lepiej. Jeśli istnieją jakieś dokumenty związane z daną umową, to na tym etapie proszę również o przesłanie zanonimizowanych (czyli bez danych osobowych) kopii takich dokumentów.

2. Przesłanie oferty obejmującej wycenę i istotnymi warunkami realizacji usługi

3. Wstępna rozmowa z klientem

Podczas rozmowy on-line lub na spotkaniu ustalamy cele i oczekiwania klienta, a także warunki biznesowe danego projektu. Zadaję wiele pytań, czasem nieoczywistych, po to by poznać pomysł biznesowy “od podszewki” i rozpoznać ewentualne ryzyka i zagrożenia. Staram się “wejść w buty” klienta, by zrozumieć potrzeby i schemat w jakim działa dany projekt.

4. Ustalenie typu umowy, jej elementów niezbędnych i dodatkowych

Po wstępnej rozmowie z klientem, analizuję przedsięwzięcie pod kątem obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa i proponuję rodzaj umowy, a także jej podstawowe i dodatkowe elementy, często takie, których klient nie przewidział. Szukam najlepszego rozwiązania dla danej sytuacji biznesowej, wyjaśniam ewentualne konsekwencje tego rozwiązania. Analizuję jak może wyglądać dany rodzaj współpracy w oparciu o doświadczenia zdobyte przy zleceniach dla innych klientów.

Na typ etapie informuję również klienta o ewentualnych ryzykach i ustalamy wspólnie bądź modyfikujemy założenia biznesowe, tak aby dane przedsięwzięcie było najbezpieczniejsze dla klienta i najmniej kosztowne.

5. Projekt

Przygotowuję projekt umowy/regulaminu/innego rodzaju dokumentu wraz z komentarzami do poszczególnych zapisów i przesyłam propozycję do klienta. W tym celu używam szablonów postanowień umownych, które powstały w wyniku mojej wieloletniej praktyki zawodowej.

6. Omówienie projektu

Wspólnie z klientem omawiamy projekt i ustalamy ostateczną wersję umowy, uwzględniającą ewentualne uwagi klienta, najczęściej poprzez przesłanie kolejnych wersji umowy w trybie śledzenia zmian. Moją rolą jest także doprowadzenie do tego, aby klient zrozumiał i zainteresował się kwestiami w umowie, które – w wyniku braku wiedzy bądź doświadczenia – zignorował. Każdy mój klient zdobywa też dzięki temu wiedzę prawniczą, która może posłużyć mu w przyszłości do następnych podobnych transakcji.

7. Negocjacje

Jeśli klient tego oczekuje, konfrontuję ostateczny projekt umowy z drugą stroną umowy i pomagam w negocjacjach zapisów umowy, tak by przekonać drugą stronę do przedstawionych rozwiązań.

Jeśli oczekujesz gotowego wzoru umowy do samodzielnego uzupełnienia, przygotowanego w oparciu o moje wieloletnie doświadczenia i obejmującego niezbędne elementy, wymagane przepisami prawa, zapraszam do kontaktu ze mną.