Wsparcie w negocjacjach

Negocjacje są nieodłącznym elementem
procesu zawierania umowy

W celu skutecznego przeprowadzenia negocjacji zachęcam do skorzystania z asysty prawnika.
Jako wykwalifikowany specjalista od umów, wiem jakich argumentów użyć, by zachęcić drugą stronę umowy do proponowanego rozwiązania.

Potrafię też odeprzeć argumentację drugiej strony umowy, bo znam przepisy prawa i orzecznictwo związane z jego stosowaniem. Ta wiedza może okazać się kluczowa w wynegocjowaniu korzystnych warunków umowy lub w wyegzekwowaniu pożądanego zachowania.

Pomagam wyjaśnić drugiej stronie dlaczego dany zapis jest niezbędny w umowie.

Mam swoje wypracowane metody negocjacyjne, oparte na wieloletnich obserwacjach zachowań biznesowych.

Negocjacje, które odbywają się z wyprzedzeniem, to szansa na to, że wypracujemy z drugą stroną umowy takie standardy wspólnego działania, które pozwolą na bezkonfliktowe zrealizowanie celu gospodarczego. To czas, kiedy obie strony transakcji mocno pragną danej transakcji więc są bardziej skłonne pójścia na kompromisy. Negocjacje są wtedy napędzane wspólnym interesem sfinalizowania umowy.

Standardowe negocjacje przeprowadzam według następującego schematu:

1. Przygotowanie do negocjacji

W tym celu podczas rozmowy/spotkania z klientem omawiam nasze cele negocjacyjne, punkty graniczne w których nie możemy ustąpić oraz te, które stanowią “kartę przetargową”. Zbieram jak najwięcej informacji o drugiej stronie umowy, o jej dotychczasowej postawie, zachowaniach, słabych i mocnych stronach.
Wspólnie przewidujemy na jakie pytania drugiej strony będzie trzeba odpowiedzieć, tak by uniknąć zaskoczenia.

2. Otwarcie negocjacji

Zanim przystąpimy do właściwych negocjacji zachęcam do przeprowadzenia rozmów wstępnych z drugą stroną umowy lub jej przedstawicielami, polegających na swobodnej rozmowie, mającej na celu stworzenie dobrej atmosfery, zdobycia informacji, intencji i oczekiwań drugiej strony (tzw. rozpoznanie przeciwnika). Nie zawsze jest to możliwe, ale jeśli tylko jest na to czas, taka rozmowa pozwala zdobyć dużo cennych informacji, przydatnych w ustaleniu taktyki dalszych rozmów, względnie pozwala zmienić strategię działania.

3. Negocjacje właściwe

W zależności od rodzaju zlecenia i potrzeb klienta, asystuję w negocjacjach lub prowadzę je samodzielnie w imieniu klienta. Wspieram klienta w dobraniu właściwej argumentacji prawnej i wzmocnieniu jego pozycji negocjacyjnej. Moją przewagą jest to, że, w przeciwieństwie do klienta, mogę zdystansować się do sprawy i zachować zimną krew w sytuacjach stresujących lub konfliktowych, bo nie jestem finansowo lub emocjonalnie zaangażowana w projekt.

4. Zamknięcie negocjacji

Podsumowanie, podpisanie umowy, zawarcie porozumienia, ugody itd.

Przeprowadzenie negocjacji może okazać się także niezbędne w trakcie wykonywania umowy lub gdy dochodzi do sporów na jej tle. Wtedy mówimy już o mediacjach, jest to często etap przedsądowy. Jako doświadczony pełnomocnik, brałam udział w wielu mediacjach, wtedy, gdy sytuacja jest już na ostrzu noża. Wiem jaki stres towarzyszy klientom w takich sytuacjach. Jestem od tego, by pomóc klientowi ten ciężar zminimalizować.

Wspieram w sporządzeniu pism przedprocesowych, wezwań do zapłaty, a także podpowiadam też jakie procedury zastosować, by zmotywować drugą stronę do wykonywania swoich zobowiązań. Gdy to konieczne, szukam ścieżki umożliwiającej klientowi rozwiązanie danej umowy.