Reprezentacja w sporach

Jako profesjonalny pełnomocnik procesowy, posiadający uprawnienia do reprezentowania klientów przed sądem, prowadzę sprawy sądowe dotyczące umów i wykonywanych usług. Gdy to możliwe pomagam zawrzeć ugodę, a gdy to niezbędne kieruję sprawy do komornika i pośredniczę w dochodzeniu roszczeń.

Na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa świadczę usługi m.in. sporządzenia pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty i wszelkich innych pism procesowych, jakie są niezbędne do złożenia w procesie. Ustalam z klientem taktykę procesową.

Reprezentuję klientów na rozprawie, biorę także udział w mediacjach sądowych.

Staram się, by klient jak najmniej odczuł stres związany z uczestnictwem w sporze sądowym.

Specjalizuję się w sporach w postępowaniu gospodarczym, zwłaszcza w kontekście zawieranych przez przedsiębiorców umów, ale nie obce są mi również inne kategorie spraw takie jak spory z zakresu: prawa pracy, prawa autorskiego, prawa cywilnego.

Mam także doświadczenie w sporządzaniu skarg do sądu administracyjnego.

Wnoszę również skargi do Sądu Najwyższego i reprezentuję klientów przed tym Sądem.

W razie konieczności, w szczególności gdy sprawa wymaga zaangażowania zespołu prawników współpracuję z innymi profesjonalnym radcami prawnymi i adwokatami, a także detektywami, biegłymi, rzeczoznawcami.

Dokładam wszelkich starań, by klient poczuł się zaopiekowany w tej trudnej sytuacji, jaką jest sprawa sądowa.

Mam na swoim koncie wiele wygranych spraw sądowych.