Skip Navigation
 
''Joanna Misztal ukończyła ASP we Wrocławiu na wydziale Ceramiki i Szkła. W każdej jej pracy widać umiłowanie do materii przestrzennej. Bardzo wyraźna i zróżnicowana faktura, oraz często używane różne odcienie złota nadają specyficzny i niepowtarzalny wygląd malowanym przez nią obrazom. Prace autorki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce jak i za granicą.''
Kopie moich obrazów można kupić poprzez stronę.Swoje prace wystawiam również na aukcjach.Terminy realizacji zamówień i ceny ustalane są indywidualnie.W celu złożenia zamówienia lub zapytania proszę napisać na e mail: joamis@o2.pl

saatchi art
paintings I love
Facebook
'' Joanna Misztal graduated from the Academy of Fine Arts in Wroclaw at the Department of Ceramics and Glass. In each of her work can be seen love for spatial matter. Very clear and varied texture, and often used different shades of gold give a specific and unique look painted by her paintings. The author works are in private collections in Poland and abroad.''
Copies of my images can be purchased through the site. His works exhibit a well at auction.
Terms of orders and prices are determined individually. To place an order or inquiry, please write to e-mail: joamis@o2.pl